Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Geweld in Afhankelijkheidsrelaties in Rijksbegroting

16-09-2015

Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten geven volgend jaar een impuls aan de bestrijding van kindermishandeling door gemeenten te ondersteunen met een op de praktijk gerichte aanpak. Dat staat in de begroting van het ministerie van VWS die gisteren bekend werd gemaakt.

In 2016 gaat ook aandacht uit naar de aanpak van loverboys en de bescherming van minderjarige slachtoffers. Om meer maatwerk te leveren aan de slachtoffers wordt het nationaal verwijzingsmechanisme doorontwikkeld.

Meer actiepunten op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties en veiligheid uit de Rijksbegroting vindt u hier.