Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

VNG publiceert Focusblad Veilig Thuis

17-06-2015

De VNG heeft binnen het kader van het Kernbeleid Veiligheid een zogeheten focusblad Veilig Thuis gepubliceerd. Dit is een van drie nieuwe focusbladen; de andere zijn Decentralisaties sociaal domein en Publieke taak.

Kernbeleid Veiligheid is een methode waarmee gemeenten integraal veiligheidsbeleid kunnen ontwikkelen. Als aanvulling op de handreiking Kernbeleid Veiligheid worden de zogenaamde focusbladen uitgegeven.

Kansen

In elk focusblad staat een onderwerp centraal waarvan duidelijk is dat het een plek moet hebben in het integraal veiligheidsplan (IVP) van de gemeente, maar dat tegelijk vragen oproept, zoals welke raakvlakken zijn er met het veiligheidsdomein en welke ‘kansen’ zijn er voor het veiligheidsbeleid. De focusbladen geven handvatten.

Inhoud

Het focusblad Veilig Thuis gaat achtereenvolgens in op:
1. Veilig Thuis: profiel, opgave
2. Veilig Thuis en het veiligheidsdomein
3. Veilig Thuis in het IVP
De nadruk ligt hier op het derde onderdeel: de positionering en uitwerking van Veilig Thuis in het IVP.

externe linkFocusblad Veilig Thuis