Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Update handreiking Aanpak kindermishandeling

18-02-2015

De handreiking 'Aanpak Kindermishandeling' van van het Transitiebureau Jeugd is geactualiseerd. De publicatie is aangepast aan de nieuwe wettelijke situatie per 1 januari.

Sinds dit jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van kindermishandeling. De digitale handreiking helpt gemeenten met deze nieuwe taak. De handreiking ondersteunt gemeenten bij hun beleidsontwikkeling. In de nieuwe editie zijn de volgende onderdelen vernieuwd of aangepast:

  • Preventie
  • Pilot geplande screening huisverbod bij kindermishandeling
  • Sturing en monitoring
  • Opbrengsten van de Vliegwielprojecten (innovatie en kwaliteitsverbetering jeugdbescherming)

De handreiking is een publicatie van het Transitiebureau Jeugd (VWS, VenJ en de VNG).

Meer informatie