Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Veel reacties concept-onderzoeksagenda kindermishandeling

18-12-2015

ZonMw en de Taskforce kindermishandeling hebben veel reacties ontvangen op hun concept-onderzoeksagenda kindermishandeling. Met behulp van deze reacties wordt het concept aangevuld en aangescherpt. In de reacties werd vaak positief gereageerd op het initiatief.

Beide organisaties werken aan een gezamenlijke, breed gedragen onderzoeksagenda kindermishandeling. Hiermee zetten zij in op meer samenhang in het onderzoek naar kindermishandeling. Op deze manier kan de wetenschappelijke onderbouwing van de preventie, signalering, het stoppen en behandeling van kindermishandeling verder gebracht worden. Tot 7 december kon gereageerd worden op de concept-onderzoeksagenda.

Volgende versie

Deze veldraadpleging leverde in totaal 67 reacties op. In de komende periode wordt de onderzoeksagenda hiermee aangevuld en aangescherpt. Half februari zal een volgende versie in een invitational conference besproken worden. Om vervolgens te bekijken wie waarmee in 2016 aan de slag kan gaan.

Meer informatie

externe linkZonMw