Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd

19-05-2015

Worden jeugdigen en gezinnen die zorg en ondersteuning nodig hebben effectief en in goede samenwerking geholpen door de betrokken (hulp)organisaties? Deze vraag staat centraal in het toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd, dat de samenwerkende jeugdinspecties vorige week publiceerden.

Met de publicatie van het toezichtkader willen de inspecties bijdragen aan de transparantie van hun werkzaamheden. Zowel gemeenten als betrokken organisaties kunnen hierdoor bij hun afspraken en werkzaamheden rekening houden met de criteria die voor het verlenen van integrale hulp aan jeugdigen en gezinnen worden gehanteerd.

Afstemming en samenwerking

Sinds 1 januari 2015 worden verschillende verantwoordelijkheden bij gemeenten samengebracht. Dit creƫert kansen om kinderen en gezinnen te benaderen vanuit en met een integrale aanpak. Het biedt tevens een uitdaging voor gemeenten om een goede afstemming en samenwerking te organiseren tussen de voorzieningen die zorg en ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen bieden. Aangezien hier verschillende organisaties uit verschillende domeinen een rol spelen is ook een integrale benadering van toezicht gewenst.

Veiligheid

Het toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd vormt de basis voor dit integrale toezicht, waarbij de samenwerkende jeugdinspecties erop toezien dat alle jeugdigen en gezinnen die zorg en ondersteuning nodig hebben in beeld zijn en ook passende zorg en ondersteuning krijgen. Veiligheid is daarbij altijd een belangrijk aspect. 

externe linkToezichtkader Stelseltoezicht Jeugd