Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Wethoudersakkoord multidisciplinaire aanpak

19-05-2015

Wethouders van de centrumgemeenten Vrouwenopvang stemmen in met een voorstel voor een landelijk dekkende infrastructuur voor multidisciplinaire aanpak van slachtoffers van kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld. Met dit wethoudersakkoord start een aantal acties.

Het projectvoorstel is opgesteld door het VNG Programma Doorontwikkeling Veilig Thuis en gebaseerd op een advies van Movisie en NJi. Voor het advies consulteerde men ook de huidige initiatieven in het land op het gebied van multidisciplinaire aanpak.

Behoeftepeiling

Om een beeld krijgen van hoe de gemeenten én de uitvoering er tegenaan kijken, worden alle 26 Veilig Thuis regio’s nog vóór de zomervakantie bezocht. Vervolgens komt er een concept van de gevraagde landelijk dekkende infrastructuur die bestaat uit de twee lagen die in het advies van Movisie en NJi worden gepresenteerd.

Snel na de zomervakantie wordt het concept, in overleg met de ambtenaren van de centrumgemeenten, tot een voorstel uitgewerkt. Dit voorstel wordt in oktober ter advisering voorgelegd aan de wethouders van de centrumgemeenten en gaat dan ter besluitvorming naar de VNG-commissie Gezondheid en Welzijn.

pdf-bestandAdvies van Movisie en NJi i.s.m. Programma Doorontwikkeling Veilig Thuis, inclusief de beslispunten die aan het wethoudersoverleg zijn voorgelegd (Pdf-bestand 508 kB, via vng.nl)