Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Onderwijsbestuur in de bres voor aanpak kindermishandeling

19-10-2015

Acht onderwijsbestuurders uit het primair onderwijs gaan zich inzetten om de aanpak van kindermishandeling binnen het onderwijs te versterken. Zij doen dit vanuit hun eigen functie, op initiatief van de landelijke Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik.

De bestuurders willen in de landelijke PO-sector én in de eigen regio een beweging op gang brengen die tot doel heeft het signaleren en melden van kindermishandeling te verbeteren. De acht onderwijsbestuurders vervullen hierin een voortrekkersrol.

Acties

Het komende jaar brengen zij in hun eigen regio alle relevante partijen bij elkaar om te komen tot duidelijke afspraken. Denk hierbij aan de gemeente, Veilig Thuis, huisartsen, ziekenhuizen, politie en OM. Samen bespreken ze de knelpunten in de huidige aanpak en formuleren ze acties om deze te verhelpen. Ook zetten de bestuurders het thema regelmatig op de agenda van de landelijke PO-sector en delen ze goede voorbeelden.

Verantwoordelijkheid

"In Nederland worden ieder jaar 119.000 kinderen geslagen, verwaarloosd of misbruikt. Dat is gemiddeld één kind per schoolklas. Hoewel er al veel gebeurt om het geweld te stoppen, zijn deze cijfers al vijftien jaar hetzelfde. Er is dus méér nodig. Ik ben verheugd dat mijn collega’s uit het onderwijsveld ook hun verantwoordelijkheid willen nemen op dit belangrijke thema", aldus voorzitter Niko Persoon, lid van de Taskforce en onderwijsbestuurder in Zaandam.