Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ook staatssecretaris is tegen meldplicht

19-11-2015

Staatssecretaris Martin van Rijn wil de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling niet vervangen door een meldplicht. Hij wil dat de huidige meldcode beter gaat werken. Momenteel bekijkt hij waar registratie van vermoedens van kindermishandeling zou kunnen plaatsvinden. Volgende maand komt hij met een voorstel.

Dat zei de staatssecretaris maandag in de Tweede Kamer. De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van mogelijk misbruik, verwaarlozing of geweld tegen kinderen. In de meldcode heeft de professional nu een keuze om, nadat hij met de ouders gesproken heeft, zelf hulp te organiseren voor het gezin óf zijn vermoeden te melden bij Veilig Thuis.

Registratie

Van Rijn overweegt een extra check hierbij in te voeren. Als beroepskrachten besluiten zelf hulp te verlenen, moet bekeken worden of er signalen zijn die toch aanleiding zijn voor een melding bij Veilig Thuis. Omdat vermoedens van kindermishandeling dan moeten worden vastgelegd, moet de vijfde, laatste stap van de meldcode worden aangevuld met een vorm van registratie.

De externe linkKinderombudsman en Augeo schreven onlangs nog een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij reageren op het voorstel van de Taskforce Kindermishandeling om een meldplicht in te voeren. Zij zijn hier geen voorstander van. Zij vinden dat de meldcode zoals hij nu is, duidelijker kan worden door op te stellen in welke gevallen in ieder geval wél moet worden gemeld. De huidige meldcode moet eerst goed worden geïmplementeerd. Verschillende beroepsverenigingen van psychologen schreven eerder al een soortgelijke brief.