Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Film over Europese Family Justice Centers in première

20-01-2015

Het Europese Family Justice Center-project verzorgde vorige week een afsluitend congres in Brussel. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden zes pilots de uitkomsten van het tweejarige project. Daarnaast ging een film in première die het principe van de Family Justice Centers op indringende wijze in beeld brengt.

One-stop-shop

In zes steden (Venlo, Tilburg Antwerpen, Berlijn, Milaan en Warschau) is in de afgelopen twee jaar geëxperimenteerd met de aanpak van huiselijk geweld middels het Family Justice Center-model. In Nederland werkten de Mutsaersstichting uit Venlo en het Steunpunt Huiselijk Geweld Midden Brabant (Tilburg) hieraan mee. De projectleiding was in handen van Movisie. In een Family Justice Center zit de gehele keten die betrokken is bij de aanpak van huiselijk geweld - politie en justitie, reclassering, opvang en hulpverlening – fysiek in één gebouw. Slachtoffers kunnen daar naar binnen gaan, direct aangifte doen en hulp, opvang en politiebescherming krijgen.

Klantgerichte aanpak

“De Family Justice Centers zijn ontwikkeld in San Diego. In de Verenigde Staten zijn ze een groot succes; inmiddels zijn er 100 van dit soort centra. Het werkt via een alles-onder-een-dak-principe,” vertelt Bert Groen, internationaal projectleider namens Movisie. “De ketensamenwerking rondom het slachtoffer is nu vaak wel geregeld, maar nog te vaak moeten slachtoffers van de ene naar de andere locatie voor het krijgen van hulp en ondersteuning. Dat is geen klantvriendelijke aanpak en zorgt ervoor dat veel slachtoffers tussentijds afhaken of zich helemaal niet melden. Binnen een Family Justice Center zijn alle - voor slachtoffers de belangrijkste - voorzieningen, organisaties en expertise aanwezig. Dat zorgt dan ook voor een zeer klantgerichte aanpak, waarbij het slachtoffer centraal staat”, aldus Groen.

Doorpakken

Tijdens de presentaties van de pilots bleek dat er flinke slagen zijn gemaakt binnen de projectperiode. Wat Groen betreft zijn de pilots een eerste stap. “Dit is nog maar het begin, de Centers gaan zich verder ontwikkelen. Want het is voor slachtoffers van groot belang dat we nu binnen Europa doorpakken.”

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het Europese Family Justice Center-project contact op met Bert Groen (Movisie) of kijk op www.familyjusticecenterseurope.org