Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De Nieuwe Toekomst helpt vrouwen uit de opvang

20-03-2015

In het project ‘De Nieuwe Toekomst’ helpen vrijwilligers (als coach) vrouwen uit de vrouwenopvang naar werk. De eerste deelneemsters zijn deze maand geslaagd voor hun training. Momenteel wordt op acht plaatsen in Nederland gewerkt met dit project.

De Nederlandse Vrouwen Raad voert ‘De Nieuwe Toekomst’ uit samen met de Federatie Opvang en een vertegenwoordiger van de VNG zit in de stuurgroep. Gezamenlijk gaan zij slachtoffers van huiselijk geweld, vrouwen uit de vrouwenopvang, begeleiden naar de arbeidsmarkt volgens de methodiek De Nieuwe Toekomst.

Krachtwerk

Deze methodiek sluit aan op de krachtgerichte basismethodiek van de vrouwenopvang 'Krachtwerk' en is gericht op het ondersteunen van vrouwen om actief een baan te vinden, een opleiding te volgen of om vrijwilligerswerk te doen. Het uiteindelijke doel is een stap dichter bij financiële zelfstandigheid te komen. Dat schept weerbaarheid.