Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

VNG Programma Doorontwikkeling Veilig Thuis in 2016

20-12-2015

Het VNG Programma Doorontwikkeling Veilig Thuis gaat het komende jaar in afgeslankte vorm door. Op de website van de VNG geeft het Programma aan wat de medewerkers het afgelopen jaar gedaan hebben en wat er in 2016 kan worden verwacht.

Vanuit het Programma is het afgelopen jaar veel tijd gestoken in het Model afspraken voor Veilig Thuis, politie en OM. Daarnaast is er samen met ambtenaren van de centrumgemeenten hard gewerkt aan het voorstel voor een landelijk dekkende infrastructuur voor Multidisciplinaire aanpak.

Het Programma heeft zich ook ingezet voor gegevensaanlevering door Veilig Thuis bij het CBS, al was dat niet gepland. Ook zijn de medewerkers de regio’s ingegaan om navraag te doen over de stand van zaken.

Plannen voor 2016

Komend jaar gaat het programma door in afgeslankte vorm.

  • Het accent ligt vooral op de samenwerking tussen Veilig Thuis, politie en OM. In vervolg op het Model afspraken gaat het programma samen met politie en OM de 26 Veilig Thuis-regio’s bezoeken met de vraag of hulp nodig is bij het realiseren van goede afspraken.
  • Parallel daaraan doet het Verwey-Jonker Instituut kwalitatief onderzoek naar de samenwerking in de regio’s.

Multidisciplinaire Aanpak

Het voorstel voor MDA is vastgesteld door de wethouders van de centrumgemeenten en de VNG-commissie Gezondheid en Welzijn. Daar komen nog wel wat actiepunten uit voort, zoals overleg met het Rijk en verzekeraars over onderdelen van de financiering. De daarvoor ingestelde delegatie van drie wethouders krijgt ondersteuning van het programma. Daarnaast krijgen ambtenaren de vraag of zij nog ondersteuningsvragen hebben.

Producten

Het Programma draagt in 2016 de producten zoals het model Handelingsprotocol en het model voor samenwerkingsafspraken Veilig Thuis, politie en OM én de ontwikkelde trainingen aan de sector. Een laatste handreiking moet gemeenten behulpzaam zijn bij het opdrachtgeverschap aan met name wijkteams en Veilig Thuis.