Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Overdracht dossiers AMK naar Veilig Thuis

20-05-2015

Volgens de Jeugdwet moeten de AMK-dossiers van de voormalige Bureaus Jeugdzorg worden overgedragen aan Veilig Thuis. VNG, VWS en Jeugdzorg Nederland hebben afspraken gemaakt over de wijze van overdracht.

In de Jeugdwet is in artikel 12.3. lid 5 bepaald dat de AMK-dossiers van de voormalige Bureaus Jeugdzorg (nu: Gecertificeerde Instellingen, GI’s), naar Veilig Thuis moeten worden ‘vervreemd’ (overgedragen aan gemeenten c.q. Veilig Thuis). Dit moet gebeuren in goede, geordende en toegankelijke staat.

Overdrachtsafspraken

VNG, ministerie van VWS en Jeugdzorg Nederland hebben afspraken gemaakt over de wijze van overdracht. Er is wettelijk geen bepaalde termijn voor gesteld. Het gaat hoofdzakelijk om de overdracht van alle elektronische dossiers in het registratie- en rapportagesysteem systeem KITS (Ordina) opgemaakt in de jaren 2004-2014 naar de systemen van de Veilig Thuis organisaties.

Meer informatie

externe linkwww.vng.nl