Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Mutsaersstichting niet langer onderdeel Veilig Thuis

21-05-2015

De gemeenten in Noord- en Midden Limburg beëindigen per 1 juli aanstaande de samenwerking met de Mutsaersstichting voor de uitvoering van Veilig Thuis. De uitvoering van Veilig Thuis wordt vanaf 1 juli 2015 volledig onder verantwoordelijkheid van Bureau Jeugdzorg gebracht.

De reden is volgens de gemeenten het ontbreken van een goede samenwerkingsrelatie met de verantwoordelijke gemeenten en Bureau Jeugdzorg Limburg. Het betreft een unaniem besluit van de 14 samenwerkende gemeenten. De uitvoering van Veilig Thuis wordt vanaf 1 juli 2015 volledig onder verantwoordelijkheid van Bureau Jeugdzorg gebracht.

Onomstreden

De expertise van de Mutsaersstichting is onomstreden en de stichting blijft als expert op het gebied van huiselijk geweld voor Veilig Thuis beschikbaar. Volgens Dagblad de Limburger is de expertrol van de Mutsaersstichting aan de voordeur niet gewenst. Volgens de krant is het probleem dat de Mutsaersstichting zowel opdrachtgever als opdrachtnemer is. En de gemeenten twijfelen of beide functies wel goed door de Mutsaersstichting worden gescheiden. Daarom wordt ze weggehaald bij de toegangsdeur.

Multifocusaanpak

De Mutsaersstichting heeft in de afgelopen jaren het voortouw genomen in een multifocusaanpak waarbij de gemeente, hulpverlening, politie en justitie als één team (gezins) situaties van huiselijk geweld benaderen. Kernpartners in de aanpak van huiselijk geweld zijn: Maatschappelijk Werk, Forensische Psychiatrie, Bureau Jeugdzorg Limburg, Mutsaersstichting, Politie Noord en Midden Limburg en gemeente Venlo. Dit heeft onder meer geleid tot de handreiking voor bestuurders, beleidsmakers en professionals Multifocus: de kracht van verbinden.