Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Amsterdam maakt plan van aanpak vechtscheidingen

21-09-2015

Veilig Thuis in Amsterdam gaat vanaf volgend jaar vechtscheidingen apart registreren. Amsterdam zegt als eerste gemeente in Nederland een plan van aanpak te hebben voor vechtscheidingen.

De cijfers die uit de registratie naar voren komen, worden gebruikt om casussen te monitoren en systeemfouten op te sporen. Ook gaat de hoofdstad zich inspannen om de positie van het kind in de rechtszaal te versterken, als de ouders in een vechtscheiding belanden. Dat gebeurt samen met onder meer de rechtbank, de raad voor de kinderbescherming en de jeugdbescherming.

Curator

Als het nodig is krijgt het kind een bijzondere curator toegewezen. Dit kan een advocaat, psycholoog of orthopedagoog zijn, die als taak heeft om de stem van het kind te verwoorden. Het kind, de ouders of andere belanghebbenden kunnen zelf ook om zo’n curator vragen.