Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Intentieverklaring Centrum Seksueel Geweld Flevoland

22-05-2015

Flevoland wil een afgestemde, geïntegreerde aanpak van (de gevolgen van) seksueel geweld. In dat kader vond gisteren in Almere de ondertekening plaats van de intentieverklaring voor het Centrum Seksueel Geweld.

Per 1 januari 2016 moet er een samenwerkingsconvenant op tafel liggen met afspraken over goede opvang van slachtoffers van seksueel geweld. Samenwerkingspartners zijn organisaties en instellingen die in Flevoland werkzaam zijn: Flevoziekenhuis, Politie Midden Nederland, GGz Centraal, Veilig Thuis Flevoland, Slachtofferhulp en GGD Flevoland.

Doelen

De voornaamste doelen van het centrum zijn het voorkomen, beperken en/of behandelen van psychische en/of lichamelijke gevolgen van geweld. Daarnaast gaat het ook om het op juiste wijze verzamelen van tactisch en forensisch bewijs ten behoeve van het opsporingsonderzoek.
Initiator van het Centrum Seksueel Geweld is GGD Flevoland dat eveneens de financiële middelen beschikbaar stelde voor de oprichting. Dit centrum betreft een virtueel samenwerkingsverband en kent geen eigen locatie. In de toekomst kunnen slachtoffers in Flevoland 24 uur per dag via één telefoonnummer terecht bij het Centrum Seksueel Geweld Flevoland. Met de komst van het centrum volgen de Flevolandse partners de landelijke ontwikkelingen op dit gebied.

Casemanager

Nieuw in het zorgtraject is de aanstelling van een casemanager. Een slachtoffer van seksueel geweld krijgt een casemanager toegewezen, wat inhoudt dat deze het slachtoffer gedurende een periode na de acute zorgfase volgt. De casemanager heeft tijdens deze periode oog voor lichamelijke en psychische gevolgen die op een later moment kunnen optreden. GGD Flevoland voert de functie van casemanager uit.