Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Handreiking meldcode in de maak

23-06-2015

Hoe stimuleren Nederlandse gemeenten het werken volgens de Wet meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling binnen onderwijs en kinderopvang? Een landelijk project gaat de initiatieven in kaart brengen en deze bundelen in een handreiking voor gemeenten.

De Universiteit Twente, de Academische Werkplaats Kindermishandeling, het LOCK en de LVAK werken doen mee aan dit project. Gezamenlijk brengen zij het komende jaar reeds ondernomen activiteiten, gericht op professionals in het onderwijs en in de kinderopvang, in kaart. Deze activiteiten bundelen zij tot een handzaam overzicht en vullen ze aan met uitkomsten uit onderzoek en adviezen van deskundigen om zo te komen tot een praktische handreiking voor gemeenten. De handreiking helpt gemeenten om makkelijker nieuwe activiteiten op te zetten in de doorgaande strijd tegen kindermishandeling.

Oproep

Om een handreiking te maken die voldoet aan de wensen van die gemeenten, wordt van hen een bijdrage gevraagd. Middels een vragenlijst wordt deze maand geïnventariseerd welke initiatieven gemeenten sinds 1 juli 2013 ondernomen hebben om de aanpak van kindermishandeling en de invoering van de meldcode verder door te voeren. Dergelijke initiatieven kunnen hier worden doorgegeven.

Het project wordt gefinancierd door ZonMw en ondersteund door de VNG.