Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Amsterdamse toolkit ontspoorde mantelzorg

23-01-2015

Als afsluiting van het Amsterdamse samenwerkingsproject 'Als mantelzorg ontspoort...' is een toolkit ontwikkeld over ontspoorde mantelzorg. Vorige week kreeg de Amsterdamse wethouder Erik van der Burg (Zorg en Welzijn) het eerste exemplaar uitgereikt.

De toolkit helpt Amsterdamse professionals om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen en signalen van ontsporing te herkennen. Ook biedt de toolkit houvast om te handelen in situaties van ontsporing. Het project werd geleid door Prezens en Markant, en mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam.

Trainingen

De toolkit 'Als mantelzorg ontspoort' bevat diverse materialen, een handleiding en DVD. Deze kunnen gebruikt worden bij bijeenkomsten en trainingen gericht op het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers, het herkennen van signalen van ontsporing en het aangaan van het gesprek hierover met de mantelzorger of verzorgde.

Samenwerkingsproject

In de toolkit is alle kennis en ervaring gebundeld die de afgelopen twee jaar is opgedaan in het stedelijke samenwerkingsproject 'Als mantelzorg ontspoort...'. De Amsterdamse aanpak richt zich op drie doelgroepen: mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten in zorg en welzijn. Bij mantelzorgers is de aanpak gericht op het voorkomen van overbelasting. Bij vrijwilligers wordt ingezet op het herkennen van signalen van ontsporing van mantelzorgers. Bij beroepskrachten in zorg en welzijn richt de aanpak zich op bewustwording, signalering én handelen, overeenkomstig de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meer informatie

externe linkwww.markant.org