Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Wijchen peilt signaalfunctie verenigingsleven

23-02-2015

Wat moet een jeugdleider bij een vereniging doen als het vermoeden bestaat dat een kind mishandeld wordt? Deze vraag staat centraal bij de themabijeenkomst over huiselijk geweld en kindermishandeling die de gemeenteraad van Wijchen aankomende donderdag organiseert.

De gemeenteraad wil graag weten hoe vrijwilligersorganisaties, zoals sportverenigingen en scouting omgaan met vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Ook is de raad benieuwd naar welke posities scholen, sociale wijkteams en andere professionals daarin innemen.

Verwachtingen

Verder vraagt de gemeenteraad zic af of verenigingen, organisaties en instellingen over voldoende informatie beschikken over dit onderwerp, wat de verwachtingen zijn naar elkaar en wat nog nodig is. Ook de inwoners van Wijchen zijn hierbij welkom.

Er zijn twee sprekers uitgenodigd om een presentatie te geven op de avond. Yvonne Matser-Van 't Oever onderzocht het verband tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Zij zal spreken tijdens de bijeenkomst. Ook zal Titia Blankstein, directeur van school voor speciaal basisonderwijs De Bolster, iets vertellen.

Meer informatie

De bijeenkomst begint om 19.30 uur in de raadzaal van het Kasteel in Wijchen. Kijk voor meer informatie op externe linkwww.wijchen.nl.