Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Gewijzigd triage-instrument Veilig Thuis beschikbaar

23-03-2015

Er is een nieuwe versie van het triage-instrument Veilig Thuis uitgekomen. Met deze wijziging sluit het triage-instrument beter aan bij de praktijk.Het ziet ernaar uit dat deze gewijzigde versie voorlopig de laatste is.

Het triage-instrument is een werkwijze om urgentie en expertise te bepalen die nodig is om het geweld te stoppen bij meldingen van huiselijk geweld. Het  is in opdracht van de MOgroep, Federatie Opvang en GGD GHOR Nederland gemaakt door specialisten van de Waag, aanbieder van forensische expertise. Professionals uit het veld leverden een grote bijdrage. Het instrument is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het VNG Programma Veilig Thuis.

Download

Op externe linkwww.ggdghor.nl is het triage-instrument als download beschikbaar.