Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Tuchtcollege erkent signalerende rol kinderarts

23-03-2015

Klachten over kinderartsen die informatie doorgeven of opvragen, in het kader van kindermishandeling, worden door het tuchtcollege ongegrond verklaard, zolang de arts zich heeft gehouden aan de KNMG-meldcode 'Kindermishandeling en huiselijk geweld'.

Dat blijkt uit het onderzoek externe linkTuchtrechtelijke uitspraken inzake kindermishandeling, Lessen voor de kinderarts waarover het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde vandaag bericht. Het onderzoek geeft een overzicht van tuchtzaken die betrekking hebben op het handelen van kinderartsen, aniossen en aiossen kindergeneeskunde in het geval van kindermishandeling – of een vermoeden daarvan. Tevens belicht het de overwegingen van het tuchtcollege in deze zaken.

Bekwame beroepsuitoefening

Het tuchtcollege toetst of er binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening is gehandeld. Het is van oordeel dat er voor kinderartsen een belangrijke rol is weggelegd bij het signaleren van kindermishandeling.

Voor het onderzoek zijn 76 klachtonderdelen uit 33 tuchtzaken in de periode 2001-2013 onder de loep genomen. Het merendeel van de klachtonderdelen had betrekking op het doorgeven of opvragen van informatie, in het kader van kindermishandeling of een vermoeden daarvan. Zolang de kinderarts zich had gehouden aan de KNMG-meldcode ‘Kindermishandeling en huiselijk geweld’ werd het betreffende klachtonderdeel ongegrond verklaard door het tuchtcollege.