Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

'Aanpak kindermishandeling vraagt om multi-disciplinaire centra'

23-04-2015

De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld in Nederland heeft gefaald en zal blijven falen zonder fundamentele wijzigingen. Dat stellen vijf pleitbezorgers van de organisatie Veilige Haven in het NRC. Zij willen dat één organisatie de aanpak voor haar rekening neemt.

"Vanaf het eerste moment van melding dient forensische expertise ingezet te kunnen worden om feitenonderzoek te doen, gezinsleden apart te horen, medisch-forensisch onderzoek te verrichten. Daarna wordt onderzocht wat noodzakelijk is om de veiligheid te verbeteren. Zorg en justitie dienen hierbij samen op te trekken", aldus de auteurs.

Delen van informatie

Om zicht te krijgen op het gevaar is het volgens hen noodzakelijk om de benodigde informatie te delen. "Recent is door de Taskforce Kindermishandeling vastgesteld dat het onvolledig delen van informatie bij (vermoedens van) kindermishandeling een groot struikelblok vormt om de veiligheid van kinderen te kunnen garanderen."

De auteurs zijn van mening dat Veilig Thuis, dat onder de regie van de gemeente valt, deze fundamentele problemen nie kant oplossen, zonder voldoende forensische expertise, zonder verbetering van de informatiedeling, en zonder resultaatverantwoordelijkheid bij de regie op de veiligheid en aansturing van de juiste hulp.

Multidisciplinaire centra

externe linkVeilige Haven maakt zich sterk voor de oprichting van multidisciplinaire centra voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. "Alleen als er één organisatie is die integraal verantwoordelijk wordt gemaakt voor de veiligheid van kinderen en volwassenen, en die daarvoor de juiste expertise in huis heeft, zal vooruitgang geboekt worden. Pas dan kan de intergenerationele cirkel van geweld doorbroken worden."

  • Lees het hele artikel op externe linknrc.nl