Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Tijdelijk vereenvoudigde aanlevering gegevens Veilig Thuis

23-06-2015

Veilig Thuis-organisaties kunnen hun gegevens dit jaar op een vereenvoudigde wijze aanleveren bij het CBS. Dat komt omdat nog niet alle instellingen hun registratiesysteem op orde hebben. De alternatieve levering geldt alleen voor 2015.

Omdat gemeenten en Rijk belang hebben bij betrouwbare beleidsinformatie hebben VNG, VWS en VenJ een plan van aanpak opgesteld.

Plan van aanpak

Het ondersteuningsprogramma Veilig Thuis is gevraagd om het plan van aanpak uit te voeren, inclusief het geven van een advies over de levering van gegevens over het eerste kwartaal van 2015.

  • Het uiteindelijke advies heeft zich uitgesproken over de levering van gegevens gedurende 2015 als geheel, zolang organisaties nog met meerdere registratiesystemen werken in afwachting van de ingebruikname van een nieuw systeem.
  • Op 5 juni 2015 heeft de stuurgroep Veilig Thuis het advies overgenomen.
  •  Organisaties die al wél volgens de eisen van het Informatieprotocol kunnen aanleveren, kunnen dat blijven doen.
  • De eerste uitvraag is in de derde week van juli over het eerste halfjaar van 2015.

Met ingang van 2016 geldt het Informatieprotocol ook voor de aanlevering van informatie over Veilig Thuis aan het CBS. De alternatieve gegevensset uit de notitie geldt alleen voor 2015.

Meer informatie

externe linkVNG Dossier Veilig Thuis