Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik wil meldplicht

23-09-2015

De Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik pleit voor een meldplicht bij kindermishandeling. Te veel mishandelde kinderen komen niet in het vizier van Veilig Thuis. De Taskforce vindt dat hier nu iets aan moet worden gedaan.

Zij pleit daarom onder meer voor het verbeteren van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is een vijfstappenplan waarin staat wat professionals – zoals huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdzorginstellingen – kunnen doen als zij bij signalen van zorg kindermishandeling niet kunnen uitsluiten. Professionals zijn nu verplicht de meldcode uit te voeren.

De Taskforce vindt de meldcode een krachtig instrument, maar het heeft er tot op heden nog niet toe geleid dat mishandelde kinderen voldoende in beeld komen bij Veilig Thuis. De gewenste aanpassing heeft betrekking op stap 5 van de meldcode; de invoering van een meldplicht als kindermishandeling niet kan worden uitgesloten.

Lastige afweging

Een meldplicht heeft volgens de Taskforce meerdere voordelen. Het zorgt ervoor dat de gegevens van een kind - waar verschillende professionals zich zorgen over maken - aan elkaar kunnen worden gekoppeld zodat er eerder kan worden ingegrepen. Het leidt er ook toe dat professionals geen
lastige afweging meer hoeven te maken om al dan niet te melden. Nu ervaren professionals vaak dilemma’s bij het melden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de angst om ouders vals te beschuldigen of het vertrouwen van het kind te verliezen.

Verder onderzoek

De Taskforce heeft haar analyse en adviezen inmiddels gedeeld met de bewindslieden van V&J, VWS en OCW. In dat gesprek heeft staatssecretaris Van Rijn aangegeven de bevindingen van de Taskforce verder te onderzoeken – bijvoorbeeld op juridische consequenties - en hier half oktober op terug te komen.

Meer informatie

externe linkTaskforce Kinderen Veilig