Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aantoonbare meerwaarde aandachtsfunctionaris

25-11-2015

Organisaties doen er goed aan om een aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk geweld aan te stellen. Deze zijn namelijk beter in staat signalen op te vangen en de meldcode te volgen. Dat blijkt uit de bachelorscriptie van Martine Bakker en Relinde Oudbier, die hiermee de Leren Signaleren Scriptieprijs 2015 wonnen.

De beide studenten aan de Universiteit Twente tonen in hun scriptie de toegevoegde waarde aan van een aandachtsfunctionaris. "Door de begeleiding van de aandachtsfunctionaris wordt onder professionals meer gepraat over kindermishandeling. Beroepskrachten die werken met kinderen nemen vaker signalen waar en ze volgen de stappen van de meldcode ook vaker", stellen zij.

Scriptieprijs

De scriptieprijs is een initiatief van Movisie en stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar de preventie en aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. "Bakker en Oudbier onderzoeken een actueel en relevant onderwerp. Een sterke theoretische onderbouwing, met een onderzoeksmethode die goed aansluit bij de onderzoeksvraag", aldus het juryrapport.

Meer informatie

externe linkMonitorlerensignaleren.nl