Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Extra geld preventieve hulp kwetsbaar gezin

26-01-2015

Gemeenten krijgen extra geld om preventieve hulp aan kwetsbare gezinnen nog verder te verbeteren. Dat heeft het ministerie van VWS vorige week bekendgemaakt.

Uit de laatste cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat steeds minder kinderen onder toezicht staan. Het aantal kinderen dat onder toezicht staat is sinds 2010 gedaald met 20 procent tot 26.354 aan het einde van het derde kwartaal in 2014.

Sneller geholpen

Door een nieuwe manier van werken worden ouders en kinderen sneller geholpen, waardoor kinderbescherming vaak korter of helemaal niet meer nodig is. Dit past in de doelstelling van staatssecretarissen Teeven (VenJ) en Van Rijn (VWS) om meer preventieve hulp te bieden aan kwetsbare gezinnen. Om deze daling ook in het nieuwe jeugdstelsel door te zetten heeft staatssecretaris Teeven extra geld ter beschikking gesteld.

Het geld gaat naar de VNG en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). De VNG gaat het geld gebruiken om gemeenten praktisch te ondersteunen bij de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het NJi gaat innovatieve projecten van instellingen financieren en ondersteunen.

Meer informatie

externe linkExtra geld voor verdere verbetering goede resultaten jeugdbescherming en –reclassering