Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Toename meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag Jeugdzorg

26-05-2015

Het aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij Inspectie Jeugdzorg is vorig jaar toegenomen. Het ging om zeventig gevallen, vergeleken met 59 in 2013. Dat schrijft de inspectie in het jaarbericht 2014, dat zij vandaag publiceerde.

De meldingen variëren van lichte tot zware vormen van misbruik, in de meeste gevallen gepleegd door jongeren. Maar ook pleegouders, ouders en hulpverleners maakten zich er schuldig aan.

Calamiteiten

In het Jaarbericht 2014 besteedt de inspectie aandacht aan de ontwikkelingen in de jeugdzorg en aan het toezicht van het afgelopen jaar. Belangrijke thema’s zijn onder meer de veiligheid en de bejegening in de jeugdzorg. Verder wordt inzicht gegeven in aard en aantal van de door de inspectie ontvangen meldingen van calamiteiten en signalen van burgers en professionals.

De meeste calamiteiten vallen in de categorie ‘(vermoeden van) seksueel
grensoverschrijdend gedrag’. Bij veel meldingen gaat het om vermoedens, omdat er wel aanwijzingen zijn, maar er geen bewijs is. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer een jeugdige niet kan of wil vertellen wat er is gebeurd of als er sprake is van elkaar tegensprekende betrokkenen.

pdf-bestandJaarbericht 2014