Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Collectief tegen Kindermishandeling

26-08-2015

Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn het project Collectief tegen Kindermishandeling gestart. Dit collectief richt zich speciaal op een vernieuwde, betere aanpak van kindermishandeling. Hiervoor zijn in zes gemeenten samenwerkingsverbanden ingericht.

In de zes samenwerkingsverbanden werken gemeenten samen met alle partijen die lokaal of regionaal betrokken aan de vernieuwde aanpak. Het gaat om de gemeenten Leeuwarden/Weststellingwerf, Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Arnhem en Heerlen.

Samenwerkingsverbanden

Het project is een initiatief van de ministeries van VWS, V&J en OCW, in nauwe samenwerking met de VNG. De lokale samenwerkingsverbanden bestaan uit de gemeenten, Veilig Thuis, wijkteams, instellingen op het gebied van hulpverlening en zorg, onderwijs, kinderopvang, Jeugdgezondheidszorg, Raad voor de Kinderbescherming, politie en OM.

Per gemeente (of regio) is een overleg gestart met de meest betrokken partijen waarin de volgende vraag centraal stond: 'Wat zijn op dit moment in onze gemeente (of regio) de belangrijkste aspecten van de aanpak van kindermishandeling die verbetering of vernieuwing verdienen?'

Beschrijving

De idee├źn, analyses en oplossingen vanuit de Collectief-gemeenten worden breed verspreid. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft daarin een grote rol. NJi maakt een beschrijving van de ervaringen en opbrengst die in de loop van de projectperiode (eind 2016, begin 2017) worden gepubliceerd.