Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Bijscholing huiselijk geweld voor wijkteams hard nodig

27-10-2015

"Huiselijk geweld en kindermishandeling staan aan de top van de problemen in de wijkteams. Het is namelijk heel vaak ofwel de oorzaak, ofwel het gevolg van vele andere problemen." Dat stelt Marjanne van Esveld, trainer van wijkteamleden, in een interview op JSO.nl.

Uit het interview blijkt dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de werkwijze van wijkteams op dit thema. De taken van het wijkteam zijn nog lang niet altijd helder omschreven.

Gemeenschappelijke basis

De trainingen die Marjanne van Esveld gaan vooral om het aanleren van basiscompetenties. Veel medewerkers missen die en vinden het zeer lastige onderwerpen. Volgens Van Esveld loopt het niveau van haar cursisten erg uiteen. “Het is belangrijk om een gemeenschappelijke basis in kennis en uitgangspunten te creëren.” Ze benadrukt dat de teams nog maar net begonnen zijn. “Er is nog veel werk te doen. Positief is dat we veel energie en motivatie voor dit onderwerp ontmoeten in de trainingen!”

Wijkteams

Sinds de decentralisatie in de zorg die begin dit jaar werd ingevoerd, zijn er in bijna iedere gemeente wijkteams actief. In deze teams werken professionals van verschillende organisaties en disciplines samen. Zij richten zich op preventie en vroegtijdige interventie. Het wijkteam is bij voorkeur midden in een wijk gevestigd en makkelijk toegankelijk voor gezinnen die informatie zoeken of ondersteuning nodig hebben. Wijkteams hebben ook een signalerende functie.

  • Lees het hele artikel op externe linkJSO.nl