Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Toeleiding Zorg Kindermishandeling

28-01-2015

Het IVO heeft onderzoek gedaan naar de toeleiding naar zorg wanneer er sprake is van kindermishandeling. Dit onderzoek heeft geleid tot een rapport en een factsheet.

Voor het onderzoek zijn in totaal 221 dossiers bij drie verschillende Bureaus Jeugdzorg geanalyseerd (Rotterdam, Limburg en Midden en Zuid-Kennemerland). Daarnaast zijn de medewerkers van deze drie en zeven andere Bureaus Jeugdzorg geïnterviewd over hun werkwijze. Tot slot is er een verdiepende (kwalitatieve en kwantitatieve analyse) gemaakt van kinderen die getuige zijn van geweld tussen hun ouders.

Het IVO is een wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en advies op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen.

Meer informatie

Op de website van het IVO vindt u de volledigeexterne linkprojectbeschrijving van 'Toeleiding naar zorg bij kindermishandeling'. Hier kunt u ook het rapport en de factsheet downloaden.