Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Nog onvoldoende expertise in wijkteams

28-04-2015

De poortwachtersfunctie van de wijkteams functioneert tot op heden onvoldoende. Dat stelt de Nationaal Rapporteur. De zorgen van de Rapporteur worden onderstreept door de recente bevindingen van de Kinderombudsman en het Samenwerkend Toezicht Jeugd.

De meeste gemeenten werken nog maar sinds vier maanden met wijkteams. Deze fungeren jaar als poortwachter naar hulp- en zorgverlening. De Kinderombudsman wees eerder al op het gebrek aan richtlijnen om de minimale competenties en deskundigheid binnen wijkteams te garanderen. Hierdoor bieden wijkteams mogelijk hulp zonder dat zij beschikken over passende expertise en vaardigheden.

De Nationaal Rapporteur herkent deze signalen en ondersteunt daarom de aanbeveling van de Kinderombudsman om de deskundigheid binnen de wijkteams te waarborgen. Specialistische instellingen geven aan dat de kennis om jongeren goed door te verwijzen bij de wijkteams soms ontbreekt. Hierdoor is de toegang tot specialistische hulp onvoldoende gewaarborgd.

Mogelijke oplossingen

Er zijn twee mogelijke oplossingen voor gemeenten om de kennis en expertise binnen wijkteams te vergroten: 1) structurele nascholing en trainingen voor professionals, 2) specialisten binnen de wijkteams. Een werkgroep met vertegenwoordigers van onder meer het Rijk, gemeenten en de GGZ-sector pleiten voor deze tweede oplossing.
Door meer professionals uit de jeugd-GGZ, specifiek met specialistische kennis op het gebied van seksueel geweld tegen kinderen en mensenhandel, te betrekken bij de wijkteams, kunnen slachtoffers eerder gesignaleerd worden en hebben zij eerder toegang tot de juiste (specialistische) zorg en opvang. Structurele nascholing van deze professionals blijft dan wel een vereiste.

Meer informatie

externe linkwww.nationaalrapporteur.nl