Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Psychologen in verweer tegen meldplicht

28-10-2015

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft samen met een aantal beroepsverenigingen schriftelijk gereageerd op het voorstel van de Taskforce Kindermishandeling om een meldplicht bij kindermishandeling mogelijk te maken. Zij hebben daar ernstige bedenkingen bij.

De pdf-bestandbrief (Pdf-bestand 465 kB, via Psynip.nl) is gericht aan de Tweede Kamercommissie VWS. De Tweede Kamer debatteert naar alle waarschijnlijkheid volgende week over dit onderwerp. De beroepsverenigingen geven aan graag mee te denken over maatregelen die het terugdringen van kindermishandeling verder bevorderen en waarin er voor ouders, kinderen en professionals perspectief is.

Bezwaren

Hun belangrijkste bezwaren tegen een meldplicht zijn:

  • Ouders (en kinderen) zullen zich als gevolg van een meldplicht waarschijnlijk minder open stellen voor professionele consultatie en ondersteuning.
  • Met een andere interventie kan een langdurige verstoring van de pedagogische relatie mogelijk worden voorkomen.
  • Professionals moeten nu al melden als zij zich daartoe verplicht achten.

De brief is, naast het NIP, ondertekend door beroepsverenigingen NVO, NVP, VKJP, NVRG, LVVP en VGCt.