Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aanpak ouderenmishandeling Gelderland-Zuid succesvol

29-01-2015

Vrijwilligers en zorgverleners in Gelderland-Zuid zijn zich meer bewust van ouderenmishandeling dan vorig jaar. Ook weten zij goed wat te doen bij signalen. Dat blijkt uit de tweede Barometer Ouderenmishandeling.

Deze tweede anonieme, digitale enquête onder vrijwilligers en zorgverleners laat tegelijkertijd zien dat er vraag blijft naar voorlichting en deskundigheidsbevordering. De respondenten gaven aan behoefte te hebben aan specifieke kennis over het herkennen, handelen bij signalen en bespreekbaar maken van ouderenmishandeling.

Project

(Zorg)organisaties in Gelderland werken samen in een project Ouderen in veilige handen. De insteek is om situaties van overbelasting tijdig te herkennen en te voorkomen dat ze uit de hand lopen. Gedurende de projectperiode (2013 - 2015) voert het Verwey-Jonker Instituut digitale enquêtes uit om in kaart te brengenhoe vaak betrokken organisaties te maken krijgen met verschillende vormen van ouderenmishandeling, en met welke signalen zij te maken krijgen. Daarnaast gaat de barometer in op kansen en knelpunten die men ziet bij een gezamenlijke aanpak.

De externe linkbarometer wordt in totaal drie keer uitgevoerd: een nulmeting aan het begin van het project, een tussenmeting in 2014 en een eindmeting bij de afsluiting eind 2015.