Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

GGD Twente eerste GGD met Keurmerk Meldcode

29-06-2015

GGD Twente heeft als eerste GGD in Nederland het Keurmerk Meldcode gekregen. Dit keurmerk laat zien dat de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op de juiste manier gehanteerd wordt.

Het keurmerk is twee jaar geldig. GGD Twente werkt met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, met een goed protocol van handelen en met bijgeschoolde aandachtsfunctionarissen.

Wettelijk

GGD Twente houdt zich aan de wettelijke verplichting om met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te werken. En om ervoor te zorgen dat alle medewerkers deze meldcode blijven gebruiken. Het gebruik van een meldcode is wettelijk verplicht voor professionals in onder meer de gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulp.

Sinds1 september 2014 kan het Keurmerk Meldcode worden aangevraagd voor organisaties waarvan ten minste één aandachtsfunctionaris een lidmaatschap bij de LVAK heeft. Het Keurmerk Meldcode wordt uitgereikt aan organisaties die hun protocol (succesvol) hebben laten toetsen.

Meer informatie

Op de website van externe linkGGD Twente staat beschreven hoe met de Meldcode wordt omgegaan.