Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kamer vóór betere bejegening jonge zedenslachtoffers

29-09-2015

De oproep van Defence for Children om het strafproces voor slachtoffers van seksueel misbruik vanaf twaalf jaar meer kindgericht te maken, vindt weerklank in de Tweede Kamer. PvdA, ChristenUnie en de SGP willen een inhoudelijke reactie van minister Van der Steur op het rapport 'Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik in het strafproces'.

Minderjarige slachtoffers vanaf twaalf jaar worden door politie en justitie te veel behandeld als volwassenen, stelt externe linkDefence for Children. Dit voldoet niet aan het internationale recht. Zo hoeven rechercheurs, officieren van justitie en rechters niet gespecialiseerd te zijn in het horen van minderjarigen, kunnen slachtoffers direct worden ondervraagd door de advocaat van de verdachte, worden rechtszaken niet standaard achter gesloten deuren gehouden en zijn meer maatregelen nodig om het aantal verhoren tot een minimum te beperken.

Verhoren

In het Kamerdebat op 24 september 2015 over zedendelicten vroeg Kamerlid Gert-Jan Segers (ChristenUnie) minister Van der Steur om een reactie op de conclusie dat minderjarige zedenslachtoffers vanaf twaalf jaar anders worden behandeld dan jongere slachtoffers. SGP-Kamerlid Kees van der Staaij onderstreepte het belang om het aantal verhoren zoveel mogelijk te beperken en ging in op het opnemen van minderjarigheid als weigeringsgrond voor verhoor. De PvdA-fractie wil een reactie van de minister op de ‘concrete punten’ uit het rapport van Defence for Children.

Evident

Van der Steur heeft toegezegd het rapport grondig te gaan bestuderen en noemt het belang van de kwestie evident. Van der Staaij is - evenals de andere Kamerleden- tevreden met de toezegging en stelt dat het rapport uitvoerig is en het bestuderen waard. Het is niet bekend wanneer de minister met een reactie komt.