Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kwaliteit en toegang jeugdhulp onder druk

29-10-2015

De Kinderombudsman stelt dat de toegang en de kwaliteit van de jeugdhulp worden bedreigd. Gemeenten gaan, omwille van de kosten, steeds vaker op de stoel van de hulpverlener zitten. Zij stellen financiële belangen dan boven het belang van het kind.

De Kinderombudsman onderzoekt of kinderen in 2015 nog steeds de zorg en hulp krijgen waar zij recht op hebben na de recente decentralisatie van de zorg naar gemeenten. In het tweede deelrapport van zijn onderzoek, constateert hij dat dat gemeenten steeds vaker uit inkoopgedrevenheid en besparingszin invloed uitoefenen op de hulp die kinderen ontvangen.

Wachtlijsten

Ook organisatieproblemen en administratieve lasten hebben effect op de toegang van de jeugdhulp, zowel bij gemeenten als bij instellingen. Dit leidt bijvoorbeeld tot wachtlijsten, het uitblijven van tijdige herindicaties en vertraging in de toekenning van de hulp. Voorts signaleert de Kinderombudsman dat bureaucratisch getouwtrek steeds meer invloed krijgt op de toegang tot de jeugdhulp en de kwaliteit hiervan.

De Kinderombudsman vraagt het Rijk zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de ontstane situatie waarin de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp door inkoopgedrevenheid, organisatiebelangen en administratieve lasten worden bedreigd. De Kinderombudsman vraagt gemeenten en jeugdhulpaanbieders om bij beslissingen over jeugdhulp altijd het belang van het kind boven het organisatiebelang te stellen.

Reactie VNG

"Enkele zaken die de Kinderombudsman nu signaleert hebben al een tijd de aandacht en deze onderwerpen staan hoog op de agenda bij gemeenten, zoals de wachtlijsten", stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een reactie. "De wachtlijsten in de jeugdhulp bestonden al voordat gemeenten verantwoordelijk werden. In sommige gevallen hebben gemeenten en aanbieders de wachtlijsten verkort en in een enkel geval weggewerkt. Echter het verdient constante aandacht van alle partijen om de juiste zorg en ondersteuning voor alle kinderen zo snel mogelijk beschikbaar te stellen."

Verder wijst de VNG op een recent onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS dat aantoont dat het eigenlijk te vroeg is om conclusies te trekken over de kwaliteit van de toegang. Als hulpverleners handelingen verrichten waarvoor zij niet bevoegd zijn, hoort de VNG graag waar dat het geval is.

Download

De zorg waar ze recht op hebben, onderzoek naar de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp na decentralisatie. pdf-bestandDeelrapport 2 van 3 (Pdf-bestand 2,2 MB, via kinderombudsman.nl).