Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

‘Verpleegkundige heeft vaak onvoldoende oog voor bewijsmateriaal’

30-01-2015

Er gaat nogal eens nuttig (bewijs)materiaal verloren bij de eerste behandeling van slachtoffers van geweld. Verpleegkundigen zijn zich daar niet altijd van bewust. Dat stelt Piet Machielse, forensisch verpleegkundige en medeoprichter van de opleiding Forensische Verpleegkunde in een interview met de Zorg- en Ziekenhuiskrant.

Machielse werkt hard aan het vergroten van de kennis van verpleegkundigen op dit gebied. Volgens hem wordt vaak veel materiaal weggegooid. Hij benadrukt dat het belangrijk is dat de forensisch verpleegkundige gegevens verzamelt: een beschrijving maakt van de verwondingen of een foto neemt van de wonden op moment van binnenkomst. Die gegevens kan het slachtoffer later als (bewijs)materiaal nodig hebben om aangifte te doen, om een schade-expert in te schakelen of voor de rechtbank. "Je verzamelt als forensisch verpleegkundige gegevens zonder een oordeel te vellen. Het slachtoffer bepaalt wat hij ermee doet. Hij houdt de regie."

Opleiding

Behalve aan wet- en regelgeving en het op de juiste manier verzamelen van gegevens, besteedt de opleiding Forensische Verpleegkunde aandacht aan onder meer gesprekstechnieken en hoe te handelen bij zedenzaken. De opleiding is na enkele jaren van voorbereiding begin 2013 van start gegaan. De eerste ongeveer veertig mensen hebben de opleiding inmiddels afgerond, in april studeert een volgende groep af.