Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijk geweld opgenomen in Kernbeleid Veiligheid

30-01-2015

Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt, in verband met de decentralisaties in het sociaal domein, geactualiseerd. De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, de verbinding zorg & veiligheid en het thema veilige publieke taak krijgen nu ook een plek in het Kernbeleid.

Kernbeleid Veiligheid is een methode om integraal veiligheidsbeleid op te stellen. De meeste gemeentelijke veiligheidsplannen zijn op deze methode gebaseerd. De VNG levert het geactualiseerde Kernbeleid Veiligheid binnenkort op, zodat gemeenteraden het kunnen meenemen in hun begrotings- en beleidscyclus.

De nieuwe thema’s worden kort beschreven, met goede voorbeelden uit de praktijk en tips hoe deze toe te passen. Dit stelt raadsleden in staat om bij het vaststellen van het lokale veiligheidsbeleid de verbinding te leggen met de sociale beleidsdoelstellingen.

Meer informatie