Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Evaluatieonderzoek Veerkracht

30-03-2015

De Federatie Opvang en VanMontfoort hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot een evaluatieonderzoek van de methodiek Veerkracht. De uitkomsten van de evaluatie vormen de basis voor kwaliteitsverbetering en doorontwikkeling van Veerkracht.

In 2012 is de landelijke implementatie van start gegaan van Veerkracht in de vrouwenopvang. Veerkracht gaat over methodisch werken met kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt en daardoor met hun moeder in de Vrouwenopvang verblijven. Veerkracht is gericht op het versterken van de eigen kracht van kinderen en hun ouders. Daarmee is Veerkracht niet alleen een begeleidingsmethodiek voor kinderen, ook de ouders/verzorgers van de kinderen worden begeleid in de vorm van opvoedondersteuning.

Vragenlijst

Voor het onderzoek zal een vragenlijst worden afgenomen bij directeuren en bij projectleiders of contactpersonen betrokken zijn bij de implementatie van Veerkracht. De vragenlijst wordt digitaal ingevuld en verwerkt. Aanvullend op deze vragenlijst wordt een aantal interviews afgenomen. Hiervoor benaderen de onderzoekers een aantal medewerkers. Via deze medewerkers proberen zij ook een aantal ouders en kinderen te benaderen om hun ervaringen te horen.

Verbeterde versie

De uitkomsten van de evaluatie vormen de basis voor kwaliteitsverbetering en doorontwikkeling van Veerkracht. In samenhang met het evaluatieonderzoek wordt momenteel gewerkt aan indiening van Veerkracht bij de Databank Effectieve interventies Huiselijk Geweld van Movisie. Bij elkaar zal dit leiden tot een geactualiseerde en verbeterde versie van Veerkracht.

Meer informatie

externe linkFederatie Opvang