Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Parate kennis huiselijk geweld bij politiemedewerkers onvoldoende

30-03-2015

Ondanks de aandacht voor het thema, weten veel politieambtenaren niet precies wanneer iets onder huiselijk geweld valt én wanneer bij huiselijk geweld sprake is van een strafbaar feit. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie. "Het spreekt voor zich dat dit niet ten goede komt aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld", zo stelt de Inspectie.

De Inspectie onderzocht de parate kennis van politieambtenaren in de basispolitiezorg (BPZ). De vraag in hoeverre politieambtenaren weten wanneer zij waartoe bevoegd zijn stond centraal. Daarnaast is onderzocht hoe de politie er voor zorgt dat het kennisniveau van deze medewerkers op peil blijft. Naast huiselijk geweld kwamen ook de onderwerpen: overlast jeugd, aanrijding, inbraak, (drugs)dealer, verkeerscontrole, aanhouding en mishandeling aan bod.

Borging

Op het punt van hun basisbevoegdheden valt er duidelijk winst te boeken ten aanzien van het niveau van de parate kennis van politieambtenaren in de BPZ. De borging van die parate kennis in en door de organisatie ontbreekt.
De Inspectie beveelt de korpschef van de politie aan te zorgen voor een adequaat (bij)scholingssysteem en om dat systeem te borgen. Daarnaast beveelt zij de minister van Veiligheid en Justitie aan te bezien of het wenselijk is om een formele regeling te treffen voor periodieke toetsing van parate kennis van politieambtenaren in de BPZ.

Meer informatie

externe linkInspectie Veiligheid en Justitie