Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vuist artsenorganisaties tegen kindermishandeling

30-03-2015

Het aantal mishandelde kinderen moet en kán omlaag. Een brede coalitie van artsenorganisaties heeft daarom concrete afspraken opgesteld om via intensievere samenwerking, meer adviesaanvragen en scholing de artsen hierin te ondersteunen. Ook roepen zij de politiek op te bevorderen dat in elke gemeente 24/7 een vertrouwensarts bereikbaar is.

Dat jaarlijks 118.000 kinderen te maken hebben met mishandeling, is een doorn in het oog van de artsencoalitie, bestaande uit de KNMG, de LHV, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN), de Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling (VVAK), het Forensisch Medisch Genootschap (FMG) en de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp artsen (NVSHA). Zij laat in een brief aan de Tweede Kamer zien dat op verschillende terreinen al hard wordt gewerkt aan het verminderen van het aantal gevallen van kindermishandeling en wat de stappen zijn om de aanpak verder te verbeteren.

Vertrouwensarts 24/7

De artsenorganisaties vragen de aandacht van de politiek voor de belangrijke positie van de vertrouwensarts. Zij roepen de politiek op te bevorderen dat in elke gemeente 24/7 een vertrouwensarts bereikbaar wordt. Dat is nu in veel gemeenten niet het geval, terwijl dit een flinke verbetering zou betekenen.

Gezamenlijke brief

Zelf zetten de artsenorganisaties in op snelle verbetering van de samenwerking tussen de verschillende artsengroepen. Ook staat in de plannen het vergroten van de bewustwording en deskundigheid via scholing en praktische ondersteuning centraal. Zij hebben in een pdf-bestandgezamenlijke brief (pdf-bestand 145 Kb)in aanloop naar een Algemeen Overleg met de Tweede Kamer over dit onderwerp in april de politiek verzocht om deze ontwikkelingen te steunen, om zo de beste kans te creëren dat kinderen in onveilige situaties zo snel mogelijk weer een goed thuis hebben.