Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Campagne Signaleren Kan Je Leren van start

30-10-2015

Meer aandacht tijdens beroepsopleidingen voor het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat is de inzet van de campagne Signaleren Kan Je Leren, een gezamenlijk initiatief van de ministeries van VWS en OCW, Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut, Rutgers en Augeo.

Via de website externe linkwww.signalerenkanjeleren.nl kunnen docenten van relevante beroepsopleidingen informatie, inspirerende voorbeelden en een breed aanbod van lesmaterialen vinden waarmee ze in de klas of de collegezaal aan de slag kunnen gaan.

Sprong voorwaarts

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS): "Het stoppen van mishandeling begint voor een groot deel in de leslokalen van alle professionals die daar vanuit hun toekomstige werk mee te maken kunnen krijgen. Als we er in slagen om alle nieuwe leerkrachten, welzijnswerkers en zorgmedewerkers in hun opleiding de nieuwste kennis mee te geven over hoe je mishandeling herkent en adequaat handelt, maken we echt een enorme sprong voorwaarts in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Daar moeten we met z’n allen de schouders onder blijven zetten."

Meldcode

Beroepskrachten zijn sinds juli 2013 verplicht te handelen bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Dat doen ze volgens de stappen van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. 400.000 MBO, HBO en WO studenten die nu een opleiding volgen zijn straks in de praktijk verplicht te werken met de meldcode. De betrokken organisaties gaan als onderdeel van de campagne Signaleren Kan Je Leren in gesprek met opleidingsmanagers over hoe er in de lessen meer en beter aandacht gegeven kan worden aan het tegengaan van mishandeling en welke lesmaterialen daarvoor beschikbaar zijn.