Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Toename zorgmeldingen Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid

11-05-2015

Het aantal zorgmeldingen door de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid is flink toegenomen na scholing van het personeel en de invoering van een vaste werkwijze omtrent huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat meldt de ambulancedienst op zijn facebookpagina.

Net als de politie, ziekenhuizen en huisartsen, zijn ambulancediensten verplicht oog te hebben voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Recent zijn de medewerkers van de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid hierin geschoold en is een vaste werkwijze ingevoerd. Dit jaar heeft dat tot nu toe geresulteerd in 27 zorgmeldingen. In heel 2013 waren dat er nog drie.

Aandachtsfunctionaris

Het gaat om zorgwekkende situaties bij patiënten thuis. "Bijvoorbeeld als er sprake is van verslaving, ernstige psychiatrische klachten of een poging tot zelfdoding, terwijl er ook een partner en/of kinderen in het huishouden zijn”, vertelt Jola Schenk. Zij is ambulanceverpleegkundige en 'aandachtsfunctionaris' voor kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de dienst. "Wij zijn verplicht deze situaties te bespreken. Na onderling overleg kunnen we een melding doen bij Veilig Thuis. Zij kunnen onderzoek instellen."

Bijzondere positie

Ambulancepersoneel neemt een bijzondere positie in onder hulpverleners, vertelt Schenk. "Wij komen als een van de weinigen thuis achter de voordeur, tijdens een acute situatie. Mensen die hun problemen misschien al langer verbergen, kunnen dit tegenover ons moeilijker volhouden. Dat geeft ons een bijzondere verantwoordelijkheid om signalen op te pikken."

De Ambulancedienst is verplicht om aan de betrokkene te melden dat een zorgmelding wordt gedaan. "Als dat op het moment zelf niet lukt, of mogelijk bedreigend is, dan doen we het later telefonisch of met een brief."