Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kwaliteitskader Veilig Thuis vastgesteld

01-07-2016

Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis heeft vandaag ingestemd met het 'Kwaliteitskader Veilig Thuis – zicht op veiligheid'. Zicht op veiligheid is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van dienstverlening van een Veilig Thuis-organisatie.

Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis bestaat uit de managers en bestuurders van de 26 Veilig Thuis-organisaties.

Meerwaarde

De VNG Commissie Gezondheid en Welzijn heeft vanuit gemeentelijk perspectief geen bezwaren tegen dit kwaliteitskader en ziet het als meerwaarde. Hiermee kreeg het 'Kwaliteitskader Veilig Thuis – zicht op veiligheid' de status van veldnorm en is daarmee maatgevend voor het niveau van dienstverlening dat van een Veilig Thuis-organisatie mag worden verwacht.

Graadmeter

Zicht op veiligheid is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van dienstverlening van een Veilig Thuis-organisatie. Omdat zicht op veiligheid voor veel Veilig Thuis-organisaties nog een aandachtspunt is, is dit thema als eerste uitgewerkt in een veldnorm. Overige thema’s, zoals de multidisciplinaire besluitvorming, worden hierna uitgewerkt.

Download

pdf-bestandKwaliteitskader Veilig Thuis – Zicht op veiligheid (Pdf-bestand 390 kB, via vng.nl)