Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Stichting Geheim Geweld gestopt

01-07-2016

Ruim tien jaar na de oprichting is de Stichting Geheim Geweld (SGG) vanaf vandaag opgeheven. De belangrijkste reden is dat de stichting nog altijd over te weinig inkomsten beschikt om als zelfstandige organisatie te kunnen voortbestaan.

In de afgelopen tien jaar hebben de werkzaamheden voor de stichting grotendeels op vrijwillige basis plaatsgevonden. Om door te groeien naar een professionele organisatie met een vaste kern van medewerkers, ontbreken de financiële middelen.

Kindermishandeling

De externe linkwebsite van de stichting meldt dat er desondanks de afgelopen jaren veel bereikt is. "Honderden lotgenoten hebben hun weg weten te vinden naar de basiscursussen, de jaarlijks terugkerende themadag en naar de inloopochtenden van de stichting. Telkens bleek weer hoezeer kindermishandeling nog jaren na het bereiken van de volwassenheid het leven van de slachtoffers beheerst."

Met directeur Hameeda Lakho wordt besproken op welke wijze zij de bestaande activiteiten en producten, op eigen titel en/of vanuit haar eigen bedrijf, kan voortzetten. Voorlopig blijft de website Geheim Geweld in de lucht. Ook het digitale platform zal in ieder geval nog enige tijd toegankelijk blijven voor lotgenoten.