Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ouderenfonds wijst op signaalfunctie thuiszorg en huisarts

02-08-2016

Het Ouderenfonds wil dat de signaalfunctie van thuiszorgmedewerkers en huisarts hoog op de agenda komt van zorgaanbieders en beleidsmakers in Den Haag. Het fonds gaat hierover de komende tijd in gesprek met koepelorganisaties voor huisartsen, thuiszorg en mantelzorgers.

Corina Gielbert, directeur van het Nationaal Ouderenfonds: "We weten dat het tijdig ontdekken van bijvoorbeeld mishandeling, eenzaamheid, verslaving, ondervoeding of depressie erg belangrijk is. Hoe eerder een probleem wordt ontdekt, hoe beter het is te behandelen. Daarom is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden bij ouderen."

Zorgen

De OuderenOmbudsman van het Nationaal Ouderenfonds maakt zich zorgen over de veranderende rol van de thuiszorg. Thuiszorgmedewerkers laten steeds vaker noodgedwongen het 'sociale' deel van hun werk achterwege. Dementie, eenzaamheid of depressie bij ouderen dreigen hierdoor niet op tijd gezien te worden.

Onderzoek

Nu blijkt uit onderzoek van het Nationaal Ouderenfonds onder 900 respondenten dat deze zorgen breed worden gedeeld. 87 procent denkt dat de bezuinigingen in de thuiszorg hebben geleid tot minder ruimte 'om een oogje in het zeil te houden'. Aan het onderzoek deden onder meer ouderen (61%), thuiszorgmedewerkers (11%) en mantelzorgers (10%) mee.

"Aandacht voor de zorg gaat vaak over bezuinigingen", aldus Gielbert. "Wij zien dat dit belangrijke onderdeel daardoor stil blijft liggen: wie signaleert op tijd problemen bij onze ouderen? Wij vinden het heel belangrijk dat dit bespreekbaar wordt gemaakt."