Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Enquête Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

02-09-2016

De VNG gaat via een enquête inventariseren hoe zij gemeenten het beste kan ondersteunen bij het bieden van opvang en beschermd wonen.

Het bieden van beschermd wonen en maatschappelijke opvang is een opdracht aan alle gemeenten, met gevolgen voor financiering en regionale samenwerking. In een bestuurlijk overleg eind juni hebben de VNG en het Rijk afspraken gemaakt over de randvoorwaarden en verdere uitwerking van het advies van de commissie Dannenberg. De kern van dit advies betekent een 'normalisatie' van het beschermd wonen.

De VNG vraagt gemeenten de enquête voor 20 september in te vullen.

Meer informatie

externe linkVNG.nl