Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Caring Dads erkend als goed onderbouwd

02-11-2016

Caring Dads is door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies erkend als goed onderbouwd. Caring Dads is een groepsinterventie voor vaders die pleger zijn (geweest) van partnergeweld en/of kindermishandeling.

Het programma Caring Dads is in Canada ontwikkeld en wordt in meerdere landen ingezet. Het bijzondere in de aanpak is de focus op het herstel van vaderschap door middel van confrontaties met opvattingen van de mannen over opvoeden, de kinderen en de partner, die dit herstel in de weg staan.

Doel

Het doel is het terugdringen van (het risico op) kindermishandeling door de vader en/of het getuige zijn van huiselijk geweld van de vader tegen de moeder, om daarmee de ontwikkelingskansen van de kinderen en hun mogelijkheden tot herstel van eventueel opgelopen schade te vergroten.

Caring Dads combineert elementen van het vaderschap (gezinsvol, kennis en vaardigheden) met het erkennen van de (vroegere) mishandeling en het nemen van verantwoordelijkheid om de veiligheid en het welzijn van het kind te verbeteren. De behoeften en het tempo van het kind zijn daarbij leidend. Het programma bestaat uit zeventien wekelijkse groepssessies van twee uur waarbij de mannen tussentijds huiswerkopdrachten uitvoeren.

Caring Dads in Nederland

In 2013 werd in Tilburg de eerste ‘Caring Dads’-groep opgericht. De gemeente Tilburg, het Veiligheidshuis Tilburg, Kompaan en De Bocht, het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering en Avans Hogeschool hebben hiervoor middelen beschikbaar gesteld.

Meer informatie

externe linkInformatie over Caring Dads bij Kompaan en De Bocht
externe linkWebsite Caring Dads Canada