Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Teacher Talks: lesgeven over geweld en de Wet meldcode

02-11-2016

Lesgeven over geweld in afhankelijkheidsrelaties en de Wet meldcode. Hoe? Laat u inspireren door docenten en experts op 23 november 2016 in Utrecht tijdens de Teacher Talks voor mbo- en hbo-docenten. De toegang is gratis.

Lastige thema’s

Veel docenten vinden het lastig om les te geven over thema’s als kindermishandeling, seksueel- en huiselijk geweld en seksuele gezondheid. Helemaal onlogisch is dat niet. Studenten reageren soms heftig of emotioneel, soms valt een klas massaal stil. Er kan een onveilige sfeer ontstaan als studenten een zogenaamde dader veroordelen, een medestudent “aanvallen” of heel primair op hun docent reageren. Niet alle docenten weten hoe ze hiermee om moeten gaan.

Handvatten

De Teacher Talks van 23 november biedt mbo- en hbo-docenten van zorg-, agogische en welzijnsopleidingen handvatten om deze thema’s goed bespreekbaar te maken. Experts en ervaringsdeskundigen leggen onder meer uit hoe de thema’s te introduceren en van welke materialen gebruikgemaakt kunnen worden. Ook gaat aandacht uit naar de dubbelrol van docent én signaleerder.

Links

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van externe link Movisie.