Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Jaarbericht Kinderrechten uit zorgen over gebrek aan cijfers

03-06-2016

Een aantal groepen kwetsbare kinderen in Nederland krijgt te weinig aandacht, zo blijkt uit het Jaarbericht Kinderrechten, de jaarlijkse graadmeter voor de situatie van kinderen in Nederland van Defence for Children en UNICEF Nederland.

Over de zeer kwetsbare groep kinderen die met kindermishandeling te maken krijgt, zijn geen goede cijfers beschikbaar, niet over het aantal en niet over hoe snel ze hulp krijgen. "Dat is zorgelijk omdat inspectierapporten over Veilig Thuis kritisch zijn. Er ontbreekt bovendien een landelijke werkwijze die garandeert dat kinderen op Texel op een vergelijkbare wijze worden behandeld als een mishandeld kind in Tilburg. Dit risico van ongelijke behandeling moeten we voorkomen", zegt Aloys van Rest, directeur van Defence for Children.

Jeugdhulp

In 2015 kregen 347.930 jongeren te maken met jeugdhulp. De wijkteams stonden 24.650 jongeren bij. Deze wijkteams zijn echter nog niet op volle kracht. Ook zijn er veel zorgen over het signaal dat er steeds meer kinderen zonder dat de rechter er naar kijkt in gesloten inrichtingen worden geplaatst en onterecht met dwangmaatregelen te maken krijgen.

Blinde vlek

"Het ontbreken van goede cijfers is een breder probleem", zegt Jan Bouke Wijbrandi directeur van UNICEF Nederland. Door het gebrek aan goede informatie over jeugdhulp is lastig te monitoren of gemeenten de zorg voor kinderen goed uitvoeren. Naast het ontbreken van cijfers over kindermishandeling, is het ook onduidelijk hoeveel 16- en 17-jarigen volgens het volwassenenstrafrecht worden berecht, hoeveel kinderen uit huis zijn geplaatst en hoeveel ouders gezinshereniging bij een kind aanvragen.

Voor Caribisch Nederland geldt dit gebrek aan informatie nog sterker. Daar zijn vrijwel geen cijfers voorhanden over de situatie van kinderen in moeilijke situaties. "Door dit gebrek aan informatie creƫren we een blinde vlek terwijl deze groepen kinderen juist extra zorg en aandacht nodig hebben", aldus de directeur van UNICEF Nederland.

Meer informatie

externe linkDefence for Children