Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Helft kinderen maakt voor 12e ingrijpende ervaring mee

03-11-2016

Bijna de helft van alle kinderen heeft voor zijn twaalfde al zeker één ingrijpende gebeurtenis meegemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld combinaties van een echtscheiding met verwaarlozing of andere vorm van kindermishandeling of psychische problemen van ouders met alcohol- en drugsmisbruik in het gezin. Dit blijkt uit onderzoek van kinderrechtenorganisatie Augeo.

Ongeveer één op de negen kinderen (11.4%) heeft thuis zelfs al drie of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt. En meer dan 1 op 5 van de 11- en 12-jarigen in Nederland heeft al 2 of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt (22,4%).

Kwaliteit van leven

Hoe meer stressvolle ervaringen kinderen meemaken, hoe ongelukkiger en ongezonder zij zich zeggen te voelen. Voor elke extra ervaren ingrijpende gebeurtenis, neemt hun kwaliteit van leven fors af. Vooral emotionele verwaarlozing en emotionele mishandeling hebben grote impact op de kwaliteit van leven. ‘Schokkend hoge cijfers waar we wat mee moeten en kunnen.’ aldus Mariëlle Dekker, directeur van Augeo. Het onderzoek is gisteren externe linkoverhandigd aan Laurentien van Oranje en de Kinderombudsvrouw.

Conclusies

In het onderzoek is aan kinderen zelf gevraagd wat zij meemaken en meegemaakt hebben. Het meest noemden zij echtscheiding, emotionele mishandeling, emotionele verwaarlozing, lichamelijke mishandeling en het getuige zijn van geweld tussen ouders. Andere opvallende conclusie uit het rapport is dat lichamelijke verwaarlozing en echtscheiding vaak vergezeld gaan van een andere ingrijpende ervaring, in 96% respectievelijk 50% van de gevallen.

Uniek onderzoek

Aan het onderzoek hebben 664 kinderen uit 23 scholen verdeeld over het hele land meegedaan, waardoor de antwoorden representatief zijn voor deze leeftijdsgroep. Het is een uniek onderzoek, omdat voor dergelijke onderzoeken meestal oudere kinderen, volwassenen of professionals worden bevraagd.

Bovendien is er verder gekeken dan alleen ervaringen met kindermishandeling. Ook de kwaliteit van leven van deze 11- en 12-jarigen is gemeten via de Kidscreen, een gevalideerd meetinstrument. Bijzonder is bovendien dat de opdrachtgever en mede-uitvoerder van het TNO-onderzoek een groep jongeren is: de Augeo Jongerentaskforce aanpak van geweld tegen kinderen.

Downloads